Medieval art
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.У101З/19 Методологија и теорија на историјата на уметностаСнежана Филипова2210
2.У112З/19Средновековната уметност меѓу Истокот и ЗападотСнежана Филипова2210
3.И113З/19Историја на средновековната Црква Александар Атанасовски
Бобан Петровски
2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.У208ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И214И/19Христијанството и еретичките учења Александар Атанасовски
Бобан Петровски
136
2.У215И/19 Уметноста на доцната антика и раното христијанствоСнежана Филипова 136
3.У216И/19Хералдички систем на знациСнежана Филипова 136
4.У217И/19Архетипски аспекти на христијанската симболикаНикос Чаусидис136