Ancient literature and Byzantology
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. КФ 201З/19 Методологија на класичните наукиВ. Софрониевски
С. Кочовска-Стевовиќ
2210
2.КФ 212З/19Антички книжевни родови /Greek and Roman Literary GenresР. Дуев
Д. Тошева
2210
3.КФ 213З/19Антички книжевни теорииВ. Томовска2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.Предмет од листата изборни предмети136
2.Предмет од листата изборни предмети136
3.Изборен предмет од листата Слободни изборни предмети на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.КФ 301И/19Грчки автор по изборВ. Софрониевски136
2.КФ 302И/19 Латински автор по изборВ. Димовска136
3.КФ 303И/19 Хеленска и римска книжевна традицијаВ. Томовска136
4.КФ 304И/19 Компаративна митологијаР. Дуев 136
5.КФ 305И/19 Античкото наследство во византиската книжевностД. Тошева 136
6.КФ 306И/19Византиска книжевностМ. Чичева-Алексиќ136
7.КФ 307И/19Историја на византиската философијаЈ. Поповска136
8.КФ 308И/19Византиски автор по изборМ. Чичева-Алексиќ13
6
9.КФ 309И/19Византиска грчка палеографијаВ. Софрониевски 136
10.КФ 310И/19Историја на преводВ. Димовска136
11.КФ 311И/19Теорија на преводВ. Томовска136
12.КФ 312И/19Античка епиграфикаС. Бабамова136
13.КФ 313И/19Грчки дијалектиЕ. Џукеска136
14.КФ 314И/19Микенска епиграфикаЕ. Џукеска136
15.КФ 315И/19Средновековен латинитетС. Кочовска-Стевовиќ136
16.КФ 316И/19Микенски светР. Дуев136
17.КФ 317И/19Лингвистика на текстС. Кочовска-Стевовиќ136