Medieval archeology
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.А2073/19 Средновековна фунерарна археологијаИрена Теодора Весевска2210
2.А260И/19Ранохристијанска археологија во МакедонијаИрена Теодора Весевска2210
3.А108З/19Византиска археологијаЕлизабета Димитрова2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.А262И/19Циркулација на монетите низ Средниот векИрена Теодора Весевска 136
2.А263И/19Средновековна архитектура во МакедонијаЕлизабета Димитрова136
3.А203И/19Библиска иконографијаЕлизабета Димитрова136
4.А204И/19РанохристијанствоИрена Теодора Весевска 136
5.А205И/19 Средновековни градови и утврдувања во МакедонијаВиктор Лилчиќ Адамс136