Ancient History1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И101З/19 МетодологијаВојислав Саракински
Стефан Пановски
2210
2.И102З/19 Selected topics in Ancient History: the Balkans in AntiquityВојислав Саракински
Стефан Пановски
2210
3.Изборен предмет од листа број 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И111И/18Археологија на Балканот од железно до класично времеМарјан Јованов2210
2.И112И/18Средоземјето во античко времеВојислав Саракински 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.И201ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И211И/19ЕпиграфикаСлавица Бабамова136
2.И212И/19 НумизматикаЕфтимија Павловска136
3.И213И/19Римски провинцииСтефан Пановски 136