History of Macedonia in the new century
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И401З/19 МетодологијаВанчо Ѓорѓиев 2210
2.И106З/19 Macedonian Revolutionary and National-Liberation Movement until 1913Ванчо Ѓорѓиев 2210
3.Изборен предмет од листа број 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И151И/19Македонија во XIX и почетокот на XX векВанчо Ѓорѓиев 2210
2.И152И/19Македонското национално-ослободително движење низ документиВанчо Ѓорѓиев 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.И201ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И251И/19 Македонија во политиката на Големите сили и балканските држави и странските пропаганди Ванчо Ѓорѓиев 136
И252И/19Балканот 1800-1914Далибор Јовановски 136
3.И253И/19 „Источното прашање“Никола Минов 136