History of Europe in the new century
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И801З/19 МетодологијаНикола Минов2210
2.И108З/19 Europe in the Modern AgeНикола Минов2210
3.Изборен предмет од листа број 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И171И/19Културна историја на Европа во Новиот векНикола Минов 2210
2.И172И/19European colonialismНикола Минов 2210
3.И173И/19Economic history of Modern EuropeНикола Минов 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.И201ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И271И/19Идеи и идеологии во Новиот векНикола Минов 136
2.И253И/19 „Источното прашање“Никола Минов 136
3.И272И/19History of diplomacy in Modern EuropeНикола Минов 136
4.И262И/19Европските сили и Балканот 1804-1913 политика, економија, култураДалибор Јовановски136
5.И251И/19Македонија во политиката на Големите сили и балканските држави и странските пропагандиВанчо Ѓорѓиев136