European Contemporary Art
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.У101З/19 Методологија и теорија на историјата на уметностаСнежана Филипова2210
2.У1423/19Европската уметност во епохата на ренесансата и маниризмот Татјана Филиповска2210
3.У1433/19Европската уметност од барокот до XX векТатјана Филиповска2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.У208ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.У244И/19Европска архитектура на новиот векСашо Коруновски136
2.У245И/19Нововековна историја на ЕвропаНикола Минов 136
3.У246И/19Митологија, религија и идеологија во нововековната европска уметностТатјана Филиповска 136
4.У247И/19Книжевноста и ликовните уметности во новиот векТатјана Филиповска 136