Prehistoric archeology
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.А1043/19 Праисториска керамографијаДраги Митревски2210
2.А2033/19Праисториска етнографијаДраги Митревски2210
3.А220И/19Праисториска фунерарна археологијаДраги Митревски2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.У208ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.А200И/19Железнодобска керамикаАлександра Папазова136
2.А201И/19Предримски центри на БалканотСилвана Блажевска136
3.А202И/19Уметноста на неолитотдоц. д-р Гоце Наумов136
4.А234И/19Почетоци на нумизматика и Племенско монетоковање на БалканотАнтонио Јакимовски136
5.А224И/19Религијата и уметноста во антиката Марјан Јованов13
6