History of the latest century
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И501З/19 Методологија2210
2.И104З/19Macedonian Revolutionary and National-Liberation Movement (1913-1944)Никола Жежов2210
3.Изборен предмет од листа број 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И181И/19Македонското прашање во политиката на Големите сили и балканските држави (1913-1949)Никола Жежов 2210
2.И182И/19Етничките и демографските промени во Македонија 1913-2001Борче Илиевски2210
3.И183И/19Односите меѓу Големите сили по Втората светска војнаТеон Џинго2210
4.И184И/19Црковна историја на Македонија во XX век (по 1913 г.)Борче Илиевски 2210
5.И185И/19Политичка историја на Република Македонија по 1944 година2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.И201ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И281И/19Историска демографијаБорче Илиевски 136
2.И282И/19Културата и просветата во Република Македонија по 1944 година136
3.И283И/19Меѓународните аспекти на положбата на малцинствата на Балканот по 1913 г.Борче Илиевски 136
4.И284И/19ЕУ и нејзината улога во современиот светСашо Додевски 136
5.И285И/19Економска историја на Република Македонија по 1944 годинаВиолета Ачкоска 136