Ancient archeology
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.А1043/19 Античка полеогенеза во МакедонијаВиктор Лилчиќ2210
2.А1023/19Античка фунерарна археологијаМарјан Јованов 2210
3.А243И/19Античка нумизматика во МакедонијаАнтонио Јакимовски 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.А241И/19Архитектонска камена пластика во Македонија во антикатаВиктор Лилчиќ 136
2.А242И/19Античка керамика во МакедонијаАнтонио Јакимовски 136
3.А245И/19Античка тореутикаМарјан Јованов 136
4.А240И/19Религијата и уметноста во антикатаМарјан Јованов 136